کارکرد شرکت‌های تامین سرمایه
کارکرد شرکت‌های تامین سرمایه
بانکداری سرمایه‌گذاری یک فعالیت مالی غیر بانکی است که شامل خرید یا تعهد خرید اوراق ‌بهادار مانند اوراق مشارکت، صکوک و سهام از طرف یک سازمان است. به نحوی که سازمان مذکور از فروش آن­ها می­‌تواند منتفع گردد، معمولاً وقتی از بانک‌­های سرمایه‌­گذاری استفاده می‌شود که بخواهند اوراق‌بهادار جدید را به فروش برسانند.
بانکداری سرمایه‌گذاری چیست؟

بانکداری سرمایه‌گذاری یک فعالیت مالی غیر‌بانکی است که شامل خرید یا تعهد خرید اوراق ‌بهادار مانند اوراق مشارکت، صکوک و سهام از طرف یک سازمان است. به نحوی که سازمان مذکور از فروش آن­ها می‌تواند منتفع گردد، معمولاً وقتی از بانک­‌های سرمایه‌­گذاری استفاده می‌شود که بخواهند اوراق‌بهادار جدید را به فروش برسانند.تامین سرمایه‌­ها همان بانک‌های سرمایه­‌گذاری هستند که به انجام فعالیت‌هایی از قبیل تامین مالی برای بخش‌های صنایع مختلف و همچنین فعالیت‌های دیگر حوزه مالی از شامل موارد زیر می­ پردازند؛

ارائه مشاوره در زمینه‌هایی از قبیل:

· روش بهینه و زمان‌بندی تامین مالی همچنین مبلغ منابع مالی مورد نیاز؛

· روش و پیشنهاد زمان‌بندی عرضه اوراق بهادار؛

· قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه می‌شود؛

· فرایند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن؛

· فرایند واگذاری اوراق بهادار؛

· امور سرمایه‌گذاری؛

· امور مدیریت ریسک؛

· پذیرش اوراق بهادار ناشر در هریک از بورس‌ها و انجام کلیه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه؛

· ادغام، تملک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها؛

· آماده‌سازی شرکت‌ها جهت رتبه‌بندی توسط مؤسسات رتبه‌بندی و انجام کلیه امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آن‌ها؛

· خدمات مورد نیاز شرکت‌ها در مورد سرمایه‌گذاری‌های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی و قیمت‌گذاری اوراق بهادار.

. بازاریابی و مدیریت فرایند واگذاری اوراق بهادار؛

. انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینه ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن؛

. ارائه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکت‌ها؛

. ارائه خدمات مدیریت دارایی‌ها؛

. ارائه خدمات مرتبط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اداره صندوق‌های مزبور؛

. کارگزاری؛

. کارگزار/ معامله‌گری؛

. سبدگردانی؛

. بازارگردانی؛

. سرمایه‌گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری معتبر و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانک‌ها؛

. جلب حمایت بانک‌ها، بیمه‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیره‌نویسی اوراق بهادار؛

. کمک به شرکت‌ها در تامین منابع مالی و اعتباری؛

. کمک به شرکت‌ها جهت صدور، تأیید و قبول ضمانت‌نامه.