اخبار
  • تمام موارد اختیاری می باشند.
  • با انتخاب هریک از گروهها، اخبار مربوط به آن گروه را مشاهده خواهید کرد. برای بازگشت به حالت اولیه کلید "نمایش همگی" را فشار دهید
عنوان
نام گروه
  • یک گروه را انتخاب کنید...
تاریخ مخابره از
تاریخ مخابره تا
عنوان
گروه
تاریخ انتشار
تاریخ مخابره
سهام-گزارش درآمدی تملت در آبان ماه ۱۴۰۲
1402/09/07
تامین سرمایه بانک ملت طی دوره ۱۰ ماهه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۲ بیش از ۱۴,۳۰۲ میلیارد ریال درآمد شناسایی کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۹۵ درصدی را تجربه کرده است.
سهام-گزارش درآمدی تملت در مهر ماه ۱۴۰۲
1402/08/09
تامین سرمایه بانک ملت طی دوره ۹ ماهه منتهی به مهر ماه ۱۴۰۲ بیش از ۱۲,۷۹۸ میلیارد ریال درآمد شناسایی کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۹۸ درصدی را تجربه کرده است.
سهام-گزارش درآمدی تملت در شهریور ماه ۱۴۰۲
1402/07/10
تامین سرمایه بانک ملت طی دوره۸ ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۲ بیش از ۱۱,۴۴۶ میلیارد ریال درآمد شناسایی کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۱۰۶ درصدی را تجربه کرده است.
سهام-‌ گزارش درآمدی تملت در مرداد ماه ۱۴۰۲
1402/06/06
تامین سرمایه بانک ملت طی دوره ۷ ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۲ بیش از ۱۰,۰۲۹ میلیارد ریال درآمد شناسایی کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۱۱۷ درصدی را تجربه کرده است.
سهام-ادامه رشد درآمدی « تملت» در تیرماه
1402/05/07
تامین سرمایه بانک ملت طی دوره6 ماهه منتهی به تیرماه 1402 بیش از 8,139 میلیارد ریال درآمد شناسایی کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 113 درصدی را تجربه کرده است.
سهام-خرداد شگفت انگیز درآمدی برای تملت؛ رشد 143 درصدی در دوره 5 ماهه
1402/04/06
تامین سرمایه بانک ملت طی دوره5 ماهه منتهی به خرداد 1402 بیش از 6,998 میلیارد ریال درآمد شناسایی کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 143 درصدی را تجربه کرده است.
سهام-اردیبهشت شکوفا برای تملت؛ رشد 121 درصدی درآمدی در دومین ماه سال
1402/03/09
تامین سرمایه بانک ملت طی دوره4 ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 1402 بیش از 5,477 میلیارد ریال درآمد شناسایی کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد 144 درصدی را تجربه کرده است.
سهام-«تملت» سال 1402 را با رشد فوق العاده درآمدی آغاز کرد
1402/02/11
تامین سرمایه بانک ملت طی دوره 3 ماهه منتهی به فروردین ماه 1402 بیش از 4,046 میلیارد ریال درآمد شناسایی کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد 153 درصدی را تجربه کرده است.
سهام-جهش خیره‌کننده درآمدی «تملت» در بهمن و اسفند 1401
1402/01/14
تامین سرمایه بانک ملت طی دوره 2 ماهه ابتدایی سال مالی 1402 بیش از 2,600 میلیارد ریال درآمد شناسایی کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد 158 درصدی را تجربه کرده است.