گزارش درآمدی تملت در مهر ماه ۱۴۰۲
تاريخ: 1402/08/09

گزارش درآمدی تملت در مهر ماه ۱۴۰۲

تامین سرمایه بانک ملت طی دوره ۹ ماهه منتهی به مهر ماه ۱۴۰۲ بیش از ۱۲,۷۹۸ میلیارد ریال درآمد شناسایی کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۹۸ درصدی را تجربه کرده است.

عملکرد دوره یک ماهه منتهی به مهر ماه سال ۱۴۰۲ «تملت» با حدود ۱,۳۵۲ میلیارد ریال درآمد منتشر گردید. این در حالی است که درآمد شرکت در مهرماه سال ۱۴۰۱ معادل ۹۳۲ میلیارد ریال بوده است. به این ترتیب جهش حدود ۴۵ درصدی درآمد شرکت طی این دوره مشاهده می‌شود.
هم‌چنین عملکرد دوره ۹ ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۲ حدود ۱۲,۷۹۸ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۶,۴۷۸ میلیارد ریال)، رشد بیش از ۹۸ درصدی را تجربه کرده است.