گزارش درآمدی تملت در آذر ماه ۱۴۰۲
تاريخ: 1402/10/11

گزارش درآمدی تملت در آذر ماه ۱۴۰۲

تامین سرمایه بانک ملت طی دوره ۱۱ ماهه منتهی به آذر ماه ۱۴۰۲ بیش از ۱۵,۵۹۳ میلیارد ریال درآمد شناسایی کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۸۸ درصدی را تجربه کرده است.

عملکرد دوره یک ماهه منتهی به آذر ماه سال ۱۴۰۲ «تملت» با حدود ۱,۲۹۰ میلیارد ریال درآمد منتشر گردید. این در حالی است که درآمد شرکت در آذر ماه سال ۱۴۰۱ معادل ۹۷۱ میلیارد ریال بوده است. به این ترتیب جهش حدود ۳۳ درصدی درآمد شرکت طی این دوره مشاهده می‌شود.
هم‌چنین عملکرد دوره ۱۱ ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۲ حدود ۱۵,۵۹۳ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۸,۲۹۳ میلیارد ریال)، رشد بیش از ۸۸ درصدی را تجربه کرده است.