گزارش درآمدی تملت در آبان ماه ۱۴۰۲
تاريخ: 1402/09/07

گزارش درآمدی تملت در آبان ماه ۱۴۰۲

تامین سرمایه بانک ملت طی دوره ۱۰ ماهه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۲ بیش از ۱۴,۳۰۲ میلیارد ریال درآمد شناسایی کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۹۵ درصدی را تجربه کرده است.

عملکرد دوره یک ماهه منتهی به آبان ماه سال ۱۴۰۲ «تملت» با حدود ۱,۵۰۳ میلیارد ریال درآمد منتشر گردید. این در حالی است که درآمد شرکت در آبان ماه سال ۱۴۰۱ معادل ۸۴۲ میلیارد ریال بوده است. به این ترتیب جهش حدود ۷۸ درصدی درآمد شرکت طی این دوره مشاهده می‌شود.
هم‌چنین عملکرد دوره ۱۰ ماهه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۲ حدود ۱۴,۳۰۲ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۷,۳۲۱ میلیارد ریال)، رشد بیش از ۹۵ درصدی را تجربه کرده است.