تامین سرمایه بانک ملت

search mellat
9 years of growth and glory
تاریخ : 1398/10/29 , ساعت
9 years of growth and glory
18 Jan 2020 – Mellat Investment Bank celebrates its 9th anniversary. During the last decade, the Investment Bank industry has addressed considerable challenges and achieved many firsts. Throughout that time, Mellat Investment Bank has been at the forefront of financing, asset managing and all other activities affecting the sector.
18 Jan 2020 – Mellat Investment Bank celebrates its 9th anniversary.
During the last decade, the Investment Bank industry has addressed considerable challenges and achieved many firsts. Throughout that time, Mellat Investment Bank has been at the forefront of financing, asset managing and all other activities affecting the sector.

  آخرین اخبار
  تامین مالی-انتشار مرحله دوم اوراق سلف موازی استاندارد 10 هزار میلیارد ریالی
  مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت از انتشار مرحله دوم اوراق سلف موازی استاندارد میعانات گازی توسط شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان به ارزش 10.۰۰۰ میلیارد ریال و با هدف تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای شرکت مزبور در روز شنبه 3 اسفند ۱۳۹۸ خبر داد.
  تاریخ : 1398/12/03
  بیشتر
  تامین مالی-تامین سرمایه بانک ملت، حامی صنعت پتروشیمی
  تامین سرمایه بانک ملت، به عنوان تامین سرمایه پیشرو در تامین مالی صنایع انرژی همواره حامی و همراه صنایع بزرگ و کوچک در این بخش بوده است، به گونه‌ای که از مجموع حجم تامین‌ مالی انجام شده از طریق اوراق بدهی، سهم صنایع انرژی بیش از 30% این حجم بوده است و از این حیث این شرکت سرآمد فعالین بازار سرمایه در حوزه انرژی می‌باشد.
  تاریخ : 1398/12/01
  بیشتر