تامین مالی موفق "شرکت کارنو تجارت یاسین"
تاريخ: 1402/05/24

تامین مالی موفق "شرکت کارنو تجارت یاسین"

انتشار 1٬650 میلیارد ریال اوراق مرابحه برای تامین مالی شرکت کارنو تجارت یاسین (سهامی خاص) روز سه‌شنبه 24 مردادماه با مشارکت تامین سرمایه بانک ملت صورت گرفت و با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت، تامین مالی شرکت کارنو تجارت یاسین در حالی از بستر بازار سرمایه و با انتشار اوراق مرابحه انجام شد که تعهد‌پذیره‌نویسی و بازارگردانی این اوراق بر عهده شرکت تامین سرمایه بانک ملت است. اوراق مزبور با نام و از عمر 30 ماه برخوردار است و به منظور تامین سرمایه در گردش به منظور خرید کالای مورد نیاز خدمات بازرگانی منتشر شد. همچنین نرخ اوراق 18 درصد و مقاطع پرداخت سود دوره‌ای، هر 3 ماه یکبار خواهد بود.

ضامن این اوراق، بانک ملت است. همچنین شرکت کارگزاری بانک ملت عاملیت فروش و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عاملیت پرداخت این اوراق را بر عهده دارند.