تامین مالی 10 هزار میلیارد ریالی "مطهر ضمیر" در راه است
تاريخ: 1401/03/31
تامین مالی 10 هزار میلیارد ریالی "مطهر ضمیر" در راه است
شرکت مطهر ضمیر در حالی درخواست تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال را به سازمان بورس اوراق بهادار ارسال کرده که این سازمان ضمن صدور موافقت اصولی برای انتشار اوراق مزبور، پذیره‌نویسی و بازارگردانی این اوراق را بر عهده تامین سرمایه بانک ملت گذاشته است.
به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت مطهر ضمیر (سهامی خاص) به ارزش یک هزار میلیارد تومان صادر شد. این مبلغ جهت تامین سرمایه در گردش شرکت از طریق مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید خواهد بود. اوراق مزبور 5 ساله، با نرخ پرداختی 18 درصد و مواعد پرداخت سه ماه یکبار، در صورت اخذ مجوز انتشار از طریق شرکت فرابورس ایران عرضه خواهد شد.
بانک ملت، ضامن این اوراق بوده و عاملیت فروش آن بر عهده شرکت کارگزاری بانک ملت است.