امضای تفاهم‌نامه سه جانبه میان "وبملت"، "تملت" و "تفارس"
تاريخ: 1400/09/10
امضای تفاهم‌نامه سه جانبه میان "وبملت"، "تملت" و "تفارس"
تفاهم‌نامه سه جانبه‌ای میان بانک ملت، تامین سرمایه خلیج فارس و تامین سرمایه بانک ملت با حضور مدیران عامل این شرکت‌ها امضا شد.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت، در حاشیه نمایشگاه kishinvex 2021 شاهد امضای تفاهم‌نامه همکاری میان بانک ملت، تامین سرمایه بانک ملت و تامین سرمایه با خلیج فارس با حضور دکتر دولت آبادی مدیرعامل "وبملت"، دکتر حسینی مقدم مدیرعامل "تملت" و دکتر عشقی نژاد مدیرعامل "تفارس" بودیم.
طراحی مدل‌های تامین مالی برای شرکت‌های بزرگ صنعت پتروشیمی از طریق بازار سرمایه به شکل کنسرسیوم یکی از مهمترین اهداف این تفاهم‌نامه بود. 
استفاده از ظرفیت‌های طرفین تفاهم‌نامه برای تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید با هدف تجهیز منابع خرد و همچنین استفاده از حمایت‌های بانک ملت برای توسعه تامین مالی پروژه‌ها از دیگر موارد مهم تفاهم‌نامه مزبور بود.

 بانک ملت دولت آبادی