انتشار اوراق سلف 10,000 میلیارد ریالی فولاد مبارکه اصفهان
تاريخ: 1399/02/29
انتشار اوراق سلف 10,000 میلیارد ریالی فولاد مبارکه اصفهان
پذیره‌نویسی اوراق سلف موازی استاندار شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) با نماد "عفولاد2" روز سه‌شنبه 1399/02/30 در بورس کالا صورت می‌پذیرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت تامین سرمایه بانک ملت پذیره‌نویسی اوراق سلف موازی استاندار شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) با نماد "عفولاد2" روز سه‌شنبه 1399/02/30 در بورس کالا صورت می‌پذیرد، این اوراق یک ساله، به ارزش 10,000 میلیارد ریال جهت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت می‌باشد.
متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان این اوراق شرکت تأمین سرمایه بانک ملت بوده؛ همچنین کارگزاری بانک ملت به عنوان عامل فروش این اوراق معرفی شده است.