گزارش درآمدی تملت در فروردین ماه ۱۴۰۳
تاريخ: 1403/02/16

گزارش درآمدی تملت در فروردین ماه ۱۴۰۳

تامین سرمایه بانک ملت طی دوره سه ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۳ بیش از 4،379 میلیارد ریال درآمد شناسایی کرد.

عملکرد دوره سه ماهه منتهی به فروردین ماه سال ۱۴۰3 «تملت» با حدود 4،379،801 میلیون ریال درآمد منتشر گردید. این در حالی است که درآمد شرکت در سه ماهه منتهی به فروردین ماه سال ۱۴۰2 معادل 4،046،894 میلیون ریال بوده است. 
همچنین درآمد‌های بازارگردانی، ارایه خدمات مشاوره مالی و درآمد سرمایه‌گذاری‌های تامین سرمایه طی این دوره سه ماهه در مقایسه با دوره سه ماهه مشابه سال قبل به ترتیب با %10، %31 و %45 افزایش گزارش می‌شود.