مجامع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق‌العاده


جهت رفاه حال سهامداران محترم، امکان مشاهده آنلاین مجمع از طریق سایت شرکت فراهم می‌باشد.

 

جلسه مجامع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق‌العاده شرکت تامین سرمایه بانک ملت در روز شنبه 1402/۱۱/۲۸ ساعت 9:00 صبح
در مرکز همایش‌های بین‌اللملی دانشگاه شهید بهشتی واقع در تهران، بزرگراه شهید چمران، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.

 

 جهت دریافت گزارش‌های مجمع عدد 1 را به شماره 50001678 ارسال نمایید.

طرح سؤال در مجمع