حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از رویه‌ها می‌باشد که برای کسب اطمینان نسبت به استفاده صحیح و موثر از دارایی‌های مالی و سازمانی و عدم بکارگیری آن‌ها در جهت اهدافی مغایر با اهداف ذینفعان پیاده می‌شود. ساختار قدرتمند حاکمیت شرکتی منجر به نظارت بهتر مدیریت، شفافیت اطلاعات، و افزایش سرعت شناسایی انواع ریسک‌ها برای مطلع ساختن هیئت مدیره و انجام اقدامات لازم خواهد گردید.

شرکت تامین سرمایه بانک ملت، با آگاهی از مفاهیم حاکمیت شرکتی، اقدام به تعریف و پیاده‌سازی این ساختار نموده است، بخشی از این ساختار به صورت واحدهای اجرایی دیده شده و بخشی با ایجاد کمیته‌های تخصصی با عنوان کمیته ریسک، کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و جبران خدمات تعریف شده است. دبیرخانه هیئت‌مدیره

دبیرخانه هیئت‌مدیره در تامین سرمایه بانک ملت به عنوان مرکز کانونی ارتباط هیئت‌مدیره و مدیران ارشد و همچنین سهامداران شرکت تلقی می‌شود. هدف از ایجاد و استقرار این دبیرخانه در راستای قصد هیئت‌مدیره مبنی بر تقویت نظام راهبری شرکتی بوده است. بر اساس دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران هیئت‌مدیره باید دارای یک دبیرخانه مستقل باشد که ریاست این دبیرخانه با دبیر هیئت‌مدیره می‌باشد. تشکیلات و رویه‌های اجرایی دبیرخانه هیئت‌مدیره تامین سرمایه بانک ملت در قالب منشوری مدون تهیه شده و به تصویب هیئت مدیره محترم رسیده است. وظیفه و مسئولیت این دبیرخانه، تنظیم صورت مذاکرات و مصوبات هیئت‌مدیره، پیگیری مصوبات و تهیه گزارش از نحوه اجرای مصوبات هیئت‌‌مدیره ‌می‌باشد.

کمیته حسابرسی داخلی

هدف از تشکیل کمیته حسابرسی، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت‌مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از 1) اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی، 2) سلامت گزارشگری مالی، 3) اثربخشی حسابرس داخلی، 4) استقلال و اثربخشی حسابرسی مستقل و 5) رعایت قوانین، و الزامات می‌باشد.

این کمیته مسئول نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل، پیشنهاد حسابرسان مستقل به هیئت مدیره یا سهامداران به منظور انتصاب، تعیین حق‌الزحمه و پیشنهاد عزل حسابرسان مستقل، تعیین و بازنگری حوزه‌ها و دفعات حسابرسی، دریافت گزارش حسابرسی و نیز کسب اطمینان از انجام اقدامات اصلاحی به موقع و صحیح توسط مدیریت برای کنترل ضعف‌‌ها، عدم تطابق با سیاست‌ها و قوانین و سایر مشکلات شناسایی شده از سوی حسابداران است.

کمیته ریسک

ساختار حاکمیتی مدیریت ریسک در تامین سرمایه بانک ملت، شامل "کمیته ریسک" و واحد اجرایی "مدیریت ریسک" می‌باشد. کمیته ریسک که از اعضای منتخب هیئت‌مدیره و مدیر اجرایی واحد ریسک تشکیل می شود، وضعیت ریسک‌های کسب وکار تامین سرمایه را به هیات‌مدیره گزارش می دهد. این کمیته مسئول سیاست گذاری در ایجاد ساز و کارهای شناسایی ریسک‌های کسب و کار، اندازه گیری ریسک و حوادث بالقوه، ایجاد تمهیدات لازم برای کاهش سطح ریسک ها، ارائه استراتژی پاسخ به ریسک و توصیه به مدیرعامل و هیئت‌مدیره در خصوص حدود و اشتهای ریسک‌های قابل کنترل است. 

کمیته انتصابات / جبران خدمات