تامین سرمایه بانک ملت

search mellatسید روح‌اله حسینی‌مقدم

مدیرعامل  
دکتری اقتصاد

علی عالی‌زاده

معاون تأمین مالی
دکتری حسابداری

امید فرمان‌آرا

معاون سرمایه‌گذاری جایگزین
دکتری اقتصاد

سعید احمدی

مدیر تأمین مالی
دکتری مدیریت مالی

حسین تملکی

مدیر ارزشگذاری
دکتری مدیریت مالی

کامران چمن‌خواه

مدیر مالی و حسابداری
کارشناسی مدیریت

مبین بهرازفر

مدیر منابع انسانی
کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک

مهرانگیز رحیم‌زاده

مدیر ارزیابی طرح‌ها
کارشناسی ارشد MBA فناوری اطلاعات

رسول رحیم‌نیا

مدیر سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و سبدها
دکتری مدیریت مالی

قادر نژاد رستم 


مدیر حراست

علی فولادی

مدیر حسابرسی داخلی 
کارشناسی ارشد حسابداری

علی اصغر صالحی

مدیر امور حقوقی
دکتری حقوق خصوصی

فرامرز نصر‌اللهی

مدیر حسابداری صندوق‌ها و سبدها
کارشناسی ارشد حسابداری

مهدی عبدی

مدیر سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
کارشناسی ارشد مکانیک

عبدالرضا عیسوند حیدری

مدیر ریسک
دکتری اقتصاد

امیر بناکار

کارشناسی مهندسی مکانیک
مدیر برنامه ریزی