مجامع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق‌العاده


در راستای حفظ سلامت و آسایش سهامداران محترم، امکان مشاهده آنلاین مجمع از طریق سایت شرکت فراهم می‌باشد.

 

جلسه مجامع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق‌العاده شرکت تامین سرمایه بانک ملت در روز چهارشنبه 1402/01/09 ساعت 9:00 صبح
در محل شرکت واقع در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک6، طبقه اول و هشتم برگزار خواهد شد.


دستور جلسه:

 • استماع گزارش هیات‌مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونى در خصوص عملکرد منتهى به 1401/10/30؛
 • بررسى و تصویب صورت‌هاى مالى و عملکرد منتهى به 1401/10/30؛
 • اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود؛
 • انتخاب حسابرس مســـتقل و بازرس قانونى اصلى و على‌البدل و تعیین حق‌الزحمه ایشان؛
 • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
 • انتخاب اعضاى هیات‌مدیره؛
 • تعیین حق حضور اعضاى غیرموظف هیات‌مدیره؛
 • تعیین پاداش اعضاى حقوقى هیات‌مدیره؛
 • استماع گزارش توجیهى هیات‌مدیره و بازرس قانونى در خصوص افزایش سرمایه؛
 • اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 21,600 میلیارد ریال به 27,000 میلیارد ریال؛
 • اصلاح ماده مربوطه اساسنامه در خصوص سرمایه شرکت؛
 • سایر مواردى که در صلاحیت مجمع عمومى فوق‌العاده باشد.

 

 جهت دریافت گزارش‌ها عدد 1 را به شماره 50001678 ارسال نمایید.

طرح سؤال در مجمع