انتشار 10هزار میلیارد ریال اوراق فروش تبعی «پارس»
تاريخ: 1399/04/21
انتشار 10هزار میلیارد ریال اوراق فروش تبعی «پارس»
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 10هزار میلیارد ریال اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام پتروشیمی پارس منتشر می‌کند.
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس که سهامدار 56 درصدی پتروشیمی پارس است، با هدف تأمین مالی، اقدام به عرضه اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام «پارس» می کند. این اوراق یکساله و با نرخ بازده 20درصدی بوده که قرار است توسط شرکت تامین سرمایه بانک ملت منتشر شود.
در این راستا مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت به ارائه اطلاعاتی تکمیلی از انتشار اوراق مزبور پرداخت و گفت: این اوراق از روز یکشنبه 22تیرماه ، در نماد نماد «هپارس 404» و با قیمت اعمال 22هزار ریال عرضه می شود. هر فرد حقیقی قادر به خرید حداکثر 10 هزار ورقه و اشخاص حقوقی نیز بدون محدودیت در حداکثر در کل دوره معاملاتی هستند. همچنین حداقل حجم عرضه روزانه 20 میلیون ورقه تعیین شده و کل حجم عرضه 55 میلیون ورقه است. ضمن اینکه اوراق مزبور توسط کارگزاری بانک ملت عرضه خواهد شد.
سید روح الله حسینی مقدم در ادامه به بررسی عملکرد تامین سرمایه بانک ملت در حوزه تامین مالی طی سال گذشته پرداخت و گفت: تامین سرمایه ملت در سال گذشته عملکرد بسیار درخشانی در حوزه تامین مالی داشت. به طوریکه در مجموع تامین مالی موفقیت آمیر 5 پروژه به مبلغ 3هزار میلیارد تومان را در کارنامه سال 98خود جای داده است که این امر بیانگر رشد 26 درصدی ارائۀ خدمات در این حوزه است.
وی در ادامه به کسب جایگاه مطلوب تامین مالی توسط این شرکت در سال گذشته اشاره کرد و گفت: براساس آمار مندرج در اطلاعیه عرضۀ اوراق بهادار منتشره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت تأمین سرمایۀ بانک ملت با سهم بازار 3/25 درصد در تأمین مالی شرکتی در جایگاه اول صنعت و با سهم بازار 3/20 درصدی در تأمین مالی اشخاص حقوقی غیر از دولت (بنگاه‌های اقتصادی و شهرداری‌ها)، جایگاه دوم صنعت را به خود اختصاص داده است. همچنین در مجموع تأمین مالی صورت گرفته از بازار سرمایه نیز شرکت در سال 1398 سهم بازار 3/12 درصدی را به خود اختصاص داده است.
حسینی مقدم در ادامه خاطرنشان کرد: البته تامین سرمایه بانک ملت با توجه به ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه و همچنین نیاز شدید بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی داخلی ، در سال 99 نیز به روند خود برای انتشار اوراق مورد نیاز بنگاه ها ادامه داده و در مدت 3ماه نخست سال موفق به انتشار 2هزار میلیارد تومان اوراق شده است.
مدیرعامل تامین سرمایه ملت در ادامه تاکید کرد: با توجه به رشد اخیر بازار سرمایه و رونق ایجاد شده در بورس، باید از این نقدینگی در جهت رسیدن به تولید واقعی در اقتصاد بهره جست که یکی از این موارد انتشار اوراق مورد نیاز بنگاه ها برای تامین مالی و تحقق طرح های توسعه آنهاست. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود که میزان انتشار اوراق توسط تامین سرمایه ملت برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی تا پایان سال جاری افزایش قابل توجهی را تجربه کند.
بر اساس این گزارش، «اوراق اختیار فروش تبعی» اوراقی است که براساس آن فروشنده که همان شرکت منتشر کننده است، متعهد می‌شود تعداد معینی از سهام شرکت را به قیمت مشخصی که اصطلاحاً به آن قیمت اعمال می گویند، در تاریخ معین یا همان تاریخ اعمال از سهامدار خریداری کند. از سوی دیگر خریدار اوراق اختیار فروش تبعی نمی تواند بیش از تعداد دارایی پایه ای که در اختیار دارد، اوراق اختیار فروش تبعی خریداری کند. خریدار موظف به رعایت محدودیت های خرید هر کد معاملاتی تعیین شده است. به عبارت دیگر، مجموع تعداد اوراق اختیار فروش تبعی تحت مالکیت هر خریدار در پایان هر روز معاملاتی، حداکثر باید به تعداد کل دارایی پایه متعلق به وی و با رعایت محدودیت خرید هر کد معاملاتی در اطلاعیه عرضه باشد.
یادآور می شود طبق دستورالعمل معاملات اوراق اختیار فروش تبعی در بورس تهران و فرابورس، اشخاص حقوقی که اقدام به خرید اوراق مذکور به میزان یک میلیون ورقه و بیشتر کنند، ملزم به واگذاری اختیار خرید تبعی در همان روزی هستند که سهام پایه و اوراق اختیار فروش تبعی را خریداری کرده‌اند.