تامین سرمایه بانک ملت

search mellat
مجوز انتشار ۳۵۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی جدید
تاریخ : 1395/09/28 , ساعت
مجوز انتشار ۳۵۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی جدید
هیات وزیران در جلسه ۲۱ آذر ماه ۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۶۴۶۲۳/ ۵۷ مورخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ردیف ۲ جدول شماره ۳ تبصره ۳۶ الحاقی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مجوز انتشار حداکثر یک هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی از سوی وزارت اقتصاد را تصویب کرد. بر‌اساس این مصوبه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود بر اساس ساز و کار مقرر در آیین‌نامه اجرایی بند ز تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره «۶۹۳۴۸/ ت۵۳۴۱۰ ه» مورخ ۹ شهریور ماه ۱۳۹۵ نسبت به انتشار حداکثر ۱۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی مطابق تخصیص اعلام‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام کند
هیات وزیران در جلسه ۲۱ آذر ماه ۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۶۴۶۲۳/ ۵۷ مورخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ردیف ۲ جدول شماره ۳ تبصره ۳۶ الحاقی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مجوز انتشار حداکثر یک هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی از سوی وزارت اقتصاد را تصویب کرد. بر‌اساس این مصوبه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود بر اساس ساز و کار مقرر در آیین‌نامه اجرایی بند ز تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره «۶۹۳۴۸/ ت۵۳۴۱۰ ه» مورخ ۹ شهریور ماه ۱۳۹۵ نسبت به انتشار حداکثر ۱۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی مطابق تخصیص اعلام‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام کند. در عین حال در این جلسه به پیشنهاد شماره ۱۶۴۶۳۶/ ۵۷ مورخ ۱۳ آذر‌ماه ۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ردیف ۳جدول شماره ۳ تبصره ۳۶ الحاقی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مجوز انتشار ۲۵ هزار میلیارد ریال صکوک اجاره از سوی وزارت اقتصاد را تصویب کرد. بر‌اساس این مصوبه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده بابت پرداخت بدهی دولت به شهرداری‌ها با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت آیین‌نامه اجرایی بند ب ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ موضوع تصویب‌نامه شماره «۴۱۸۴۸/ ت ۵۲۰۲۶ ه» مورخ ۴ تیرماه ۱۳۹۴ و اصلاحیه بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره «۱۶۴۲۴۱/ ت۵۲۹۴۰ ه» مورخ ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۴ نسبت به انتشار حداکثر مبلغ بیست‌و‌پنج هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره اقدام و منابع مالی تجهیز شده را صرف بازپرداخت بدهی‌های مالی یاد‌شده کند
 
  آخرین اخبار
  تامین مالی-اوراق سلف موازی 10,000 میلیارد ریالی فولاد مبارکه منتشر شد
  به گزارش روابط عمومی شرکت تامین سرمایه بانک ملت، اوراق سلف 10،000 میلیارد ریالی «کلاف گرم نوردیده» منتشر شد.
  تاریخ : 1399/02/30
  بیشتر
  تامین مالی-پتانسیل مشارکت مردمی در اجرای پروژه‌های شهری
  پنل تخصصی تأمین مالی پروژه‌های شهری در اولین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی شهری با حضور روح الله حسینی مقدم عضو شورای عالی بورس و مدیرعامل تامین‌سرمایه بانک ملت در مشهد برگزار شد.
  تاریخ : 1398/09/13
  بیشتر