مراسم رونمایی از تمبر یادبود دهمین سالروز تاسیس تامین سرمایه بانک ملت
تاريخ: 1399/11/11

مراسم رونمایی از تمبر یادبود دهمین سالروز تاسیس تامین سرمایه بانک ملت

گزارش تصویری رونمایی از تمبر یادبود دهمین سالروز تاسیس تامین سرمایه بانک ملت