رونمایی از صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمدثابت قابل معامله در بورسETF
تاريخ: 1403/03/13

رونمایی از صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمدثابت قابل معامله در بورسETF

نماد "آتیه ملت" در بورس تهران معرفی شد. صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت قابل معامله دراوراق بهادار با درآمد ثابت، با نماد "آتیه ملت" در فهرست نرخ‌های بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران درج شد.
‌به گزارش روابط عمومی شرکت تامین سرمایه بانک ملت؛ با توجه به موافقت سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت بورس اوراق بهادار تهران طبق مجوز شماره 153810 / 122 در خصوص تبدیل صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت "آتیه ملت" از نوع صدور و ابطال به قابل معامله در بورس (ETF) ، نماد "آتیه ملت" از  12 خرداد ماه 1403 از سوی بازار سرمایه معرفی شد و ظرف چند روز آینده گشایش نماد خواهد داشت. 
صندوق "آتیه ملت" حداکثر 2,000,000,000 واحد سرمایه‌گذاری خواهد داشت که تعداد 1,999,000,000 واحد آن به عنوان واحدهای عادی لحاظ می شود. 

بازارگردان این صندوق، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت است که به عنوان دومین صندوق بازارگردانی مهم کشور محسوب می شود. 

علاوه بر بازدهی و ترکیب دارایی مناسبی که این صندوق داراست؛ نقد شوندگی بالا، سرمایه‌گذاری آسان، شفافیت سرمایه‌گذاری و معافیت مالیاتی از ویژگی‌های صندو‌ق‌" آتیه ملت" برشمرده می شود. 

 

 ارکان صندوق" آتیه ملت" به شرح زیر است:

مؤسسین: شرکت تامین سرمایه بانک ملت، بانک ملت و کارگزاری بانک ملت
مدیر: شرکت تامین سرمایه بانک ملت
متولی: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس: مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

کارگزار بازارگردان: شرکت کارگزاری بانک ملت