«تملت» سال 1402 را با رشد فوق العاده درآمدی آغاز کرد
تاريخ: 1402/02/11

«تملت» سال 1402 را با رشد فوق العاده درآمدی آغاز کرد

تامین سرمایه بانک ملت طی دوره 3 ماهه منتهی به فروردین ماه 1402 بیش از 4,046 میلیارد ریال درآمد شناسایی کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد 153 درصدی را تجربه کرده است.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت، عملکرد دوره یک ماهه منتهی به فرودین سال 1402  «تملت» با حدود  1,447 میلیارد ریال درآمد منتشر گردید. این در حالی است که درآمد شرکت در فرودین سال 1401 معادل 590 میلیارد ریال بوده است. به این ترتیب جهش 145 درصدی درآمد شرکت طی این دوره مشاهده می‌شود. 
هم‌چنین عملکرد دوره سه ماهه منتهی به فروردین ماه 1402 حدود 4,046 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ( 1,598 میلیارد ریال)، رشد 153 درصدی را تجربه کرده است.