انتشار صورت مالی 6 ماهه تلفیقی "تملت"
تاريخ: 1401/09/06
انتشار صورت مالی 6 ماهه تلفیقی "تملت"
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی حسابرسی شده دوره 6 ماهه نخست سال جاری شرکت تامین سرمایه بانک ملت منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت، طبق گزارش تلفیقی منتشر شده بر سامانه اطلاع‌رسانی کدال، «تملت» موفق شد سود خالصی بیش از 345 میلیارد تومان در دوره 6 ماهه نخست سال جاری محقق کند که نسبت به دوره مشابه سال قبل  ۲۳ درصد رشد داشته است. سود عملیاتی تلفیقی نیز در این دوره به حدود 376 میلیارد تومان رسیده است.
همچنین بررسی عملکرد شرکت اصلی نیز نشان از آن دارد که تامین سرمایه بانک ملت تا پایان شهریورماه سال جاری بیش از 323 میلیارد تومان سود خالص کسب کرده که رشد 25 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل را دارا بوده است.