نگاهی به درآمد "تملت" در بهمن‌ماه
تاريخ: 1400/12/09

نگاهی به درآمد "تملت" در بهمن‌ماه

تامین سرمایه بانک ملت در دوره یک ماهه منتهی به بهمن ماه، درآمدی در حدود 61 میلیارد تومان شناسایی کرد.
به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت، در حالی درآمد «تملت» از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن‌ماه با درآمد به 540 میلیارد تومان رسیده است که 61 میلیارد تومان از این رقم مربوط به درآمد بهمن‌ماه شرکت بوده است.
جزئیات عملکرد تامین سرمایه بانک ملت در دوره یک ماهه منتهی به پایان بهمن‌ماه امسال نشان از آن دارد که بیش‌از 40 درصد درآمد کل شرکت به درآمد سود اوراق بهادار اختصاص دارد. به طوریکه «تملت» حدود 25 میلیارد تومان درآمد از محل سود اوراق بهادار شناسایی کرده است. در همین راستا بیش‌از 17 میلیارد تومان نیز درآمد شرکت بابت درآمد مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ماه گذشته بوده است. همچنین حدود 9 میلیارد تومان نیز درآمد از محل سود واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود در بازار سرمایه شناسایی کرده است. درآمد حاصل از ارائه خدمات بازارگردانی «تملت» نیز در بهمن ماه به 9.6 میلیارد تومان رسیده است. 

 

تملت را در اینستاگرام دنبال کنید