انتشار صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه "تملت"
تاريخ: 1400/10/29

انتشار صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه "تملت"

شرکت تامین سرمایه بانک ملت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه نخست سال جاری را منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت، «تملت» در حالی اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه نخست سال جاری را به همراه گزارش گزارش تفسیری مدیریت منتشر کرد که بر اساس این گزارش شرکت توانسته به سود عملیاتی بیش از 407 میلیارد تومانی و سود خالص 378 میلیارد تومانی در دوره مزبور دست یابد.
بررسی گزارش منتشر شده نشان از آن دارد که درآمدهای عملیاتی تامین سرمایه بانک ملت در دوره 9 ماهه منتهی به پایان آذرماه 1400 به بیش از 435 میلیارد و 850 میلیون تومان رسیده است. در همین راستا از سود عملیاتی پیش‌بینی شده سال 1400، رقمی در حدود 407 میلیارد تومان در ٩ ماهه تحقق یافته است. افزون بر این «تملت» موفق شد سود خالص 378.4 میلیارد تومانی را در این 9 ماهه نخست سال محقق کند و به این ترتیب سود پایه هر سهم «تملت» به 344 ریال رسید. یادآور می شود این ارقام با سرمایه 11 هزار میلیارد تومانی تامین سرمایه بانک ملت برآورد شده است.
همانطور که عنوان شد مجموع درآمدهای عملیاتی شرکت از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه به 435.8 میلیارد تومان رسیده است که بخش عمده‌ای از این رقم به درآمد حاصل از ارائه خدمات بازارگردانی و سود اوراق بهادار اختصاص دارد؛ به طوریکه درآمد مزبور حدود 320 میلیارد تومان برآورد شده که 73 درصد از درآمد شرکت در نه ماهه سال 1400 را شامل می‌شود همچنین درآمد حاصل از صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت تامین سرمایه بانک ملت در این دوره 9 ماهه نیز به بیش از 100 میلیارد تومان رسیده که 23/5 درصد از درآمدهای شرکت را به خود اختصاص داده است، این سرفصل از منظر بودجه‌ای نیز 84 درصد از مبلغ برآوردی را پوشش داده است. شایان ذکر است درآمد حاصل از صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکت طی دوره 9 ماهه سال 1399 مبلغ 89.1 میلیارد تومان بوده است.