خروج "تملت" از سهام غیرمدیریتی "بزاگرس"
تاريخ: 1400/09/17

خروج "تملت" از سهام غیرمدیریتی "بزاگرس"

شرکت تامین سرمایه بانک ملت با انتشار اطلاعیه‌ای در سایت کدال اقدام به شفاف‌سازی در مورد عرضه غیر مدیریتی سهام نیروگاه زاگرس کوثر کرد.
به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت، «تملت» عنوان کرده است که خرید 81 میلیون سهم معادل 1.35 درصد شرکت نیروگاه زاگرس کوثر توسط شرکت تامین سرمایه بانک ملت، یک سهام غیرمدیریتی بوده است. در واقع خرید سهام مزبور صرفا به موجب تعهد پذیره‌نویسـی سـهام در افزایش سـرمایه «بزاگرس» بوده که به تملک «تملت» درآمده است و به موجب قرارداد باید به ناشـر برگشت داده شود. بر این اساس آثار سود و زیانی برای شرکت تامین سرمایه بانک ملت ندارد.
بر این اساس مقرر شده 81 میلیون سهم در نماد «بزاگرس 4» روز چهارشنبه 24 آذرماه سال جاری از طریق کارگزاری بانک ملت عرضه شود. در این واگذاری قیمت پایه هر سهم 771 تومان، قیمت پایه کل 62.4 میلیارد تومان و سپرده حضور در رقابت 6.2 میلیارد تومان تعیین شده است