نگاهی به درآمد 8 ماهه "تملت"
تاريخ: 1400/09/07

نگاهی به درآمد 8 ماهه "تملت"

تامین سرمایه بانک ملت طی دوره 8 ماهه نخست سال جاری بیش از 383 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت، عملکرد دوره یک ماهه منتهی به پایان آبان ماه سال جاری «تملت» با شناسایی بیش از 42 میلیارد و 638 میلیون تومان درآمد منتشر شد. به این ترتیب تامین سرمایه بانک ملت با احتساب درآمد شناسایی شده در ماه گذشته موفق به کسب درآمد بیش از 383 میلیارد تومانی در دوره 8 ماهه نخست سال جاری شد.
جزئیات عملکرد تامین سرمایه بانک ملت در دوره 8 ماهه منتهی به پایان آبان ماه امسال نشان از آن دارد که بخش عمده ای از درآمد این شرکت به درآمد حاصل از ارائه خدمات بازارگردانی و سود اوراق بهادار اختصاص دارد. به طوریکه «تملت» حدود 185 میلیارد تومان از محل سود اوراق بهادار و بیش از 100 میلیارد تومان از محل خدمات بازارگردانی درآمد شناسایی کرده است. همچنین شرکت در این دوره حدود 44 میلیارد تومان درآمد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود در بازار سرمایه کسب کرده است. درآمد سود واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری «تملت» از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه نیز به 48 میلیارد و 341 میلیون تومان رسیده است که 7/8 میلیارد تومان از این رقم مربوط به دوره یک ماهه آبان بوده است.