درآمد بیش از 44 میلیارد تومانی "تملت" در مرداد 1400
تاريخ: 1400/06/06

درآمد بیش از 44 میلیارد تومانی "تملت" در مرداد 1400

شرکت تامین سرمایه بانک ملت در دوره مرداد ‌ماه سال جاری بیش‌از 44 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد.
شرکت تامین سرمایه بانک ملت در دوره مرداد ‌ماه سال جاری بیش‌از 44 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد.
به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت، عملکرد دوره یک ماهه منتهی به پایان مردادماه سال جاری «تملت» با شناسایی 44 میلیارد و 403 میلیون‌ تومان درآمد منتشر شد. مقایسه عملکرد مرداد ‌ماه تامین سرمایه بانک ملت با دوره مشابه سال گذشته نشان از رشد حدود 10 درصدی دارد. به طوریکه شرکت در مرداد ‌ماه سال 1399، درآمدی بالغ بر 40 میلیارد تومان شناسایی کرده بود.
همچنین بررسی فعالیت «تملت» از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه، نشان از کسب درآمد 239 میلیارد و 232 میلیون تومانی این شرکت دارد. جزئیات عملکرد تامین سرمایه بانک ملت در مرداد ‌ماه امسال نشان از آن دارد که بخش عمده‌ای از درآمد این شرکت به درآمد حاصل از ارائه خدمات بازارگردانی و سود اوراق بهادار اختصاص دارد. به طوریکه این خدمات، درآمد در حدود 34 میلیارد تومان برای «تملت» به همراه داشته است. همچنین شرکت در این ماه بیش از 6.4 میلیارد تومان درآمد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود در بازار سرمایه کسب کرده است. درآمد شرکت از سود واحدهای صندوق های سرمایه گذاری نیز در ماه گذشته به بیش از 4.4 میلیارد تومان رسیده است.