انتشار گزارش سه ماهه 1400 "تملت"
تاريخ: 1400/04/28

انتشار گزارش سه ماهه 1400 "تملت"

شرکت تامین سرمایه بانک ملت، اطلاعات و صورت های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت، صورت سود و زیان سه ماهه نخست سال 1400 «تملت» نشان از تحقق درآمدهای عملیاتی بیش از 144 میلیارد تومانی شرکت در این دوره دارد. مقایسه عملکرد این دوره نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد 11 درصدی درآمدهای عملیاتی شرکت را نشان می‌دهد. 
در همین راستا سود عملیاتی «تملت» نیز با 11 درصد رشد نسبت به فصل بهار 1399، به بیش‌از 138 میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که سود عملیاتی شرکت در سه ماهه نخست سال قبل، حدود 125 میلیارد تومان بوده است. بر همین اساس تامین سرمایه بانک ملت توانست در دوره سه ماهه منتهی به پایان خرداد ماه سال 1400، سود خالص بیش از 125 میلیارد و 899 میلیون تومانی را محقق کرده است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، 12 درصد افزایش نشان می‌دهد. در نهایت سود خالص هر سهم «تملت» در فصل بهار 1400 به رقم 114 ریال رسیده است. یادآور می شود این ارقام با سرمایه 11 هزار میلیارد تومانی تامین سرمایه بانک ملت برآورد شده است.