رشد 24 درصدی درآمد "تملت" در سال 99
تاريخ: 1400/01/14
رشد 24 درصدی درآمد "تملت" در سال 99
شرکت تامین سرمایه بانک ملت موفق به شناسایی بیش‌از 575 میلیارد و 600 میلیون تومان درآمد در سال 1399 شد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 24درصد رشد نشان می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت، بررسی عملکرد شرکت در سال 1399 حاکی از آن است که شرکت تامین سرمایه بانک ملت در مجموع سال مالی منتهی به پایان اسفندماه 1399 موفق شده تا درآمدی بالغ بر 575 میلیارد و 672 میلیون تومان کسب کند که در مقایسه با سال ماقبل، 24درصد رشد نشان می‌دهد. یادآور می‌شود درآمد تامین سرمایه بانک ملت در سال مالی 1398 بیش از 464 میلیارد و 393 میلیون تومان بوده است.

بررسی جزئیات درآمد «تملت» در سال گذشته نشان می‌دهد که عمده درآمد شرکت از محل ارائه خدمات بازارگردانی و سود اوراق بهادار بوده است. به طوری‌که بیش از 413 میلیارد تومان از درآمد سال 1399 شرکت یعنی بیش از 71 درصد از درآمد کل «تملت» به این سرفصل اختصاص دارد. همچنین حدود 122 میلیارد تومان نیز مربوط به درآمد درآمد حاصل از صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده است. 

از سوی دگیر تامین سرمایه بانک ملت در سال گذشته درآمد 33 میلیارد تومانی از محل ارائه خدمات تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام شناسایی کرده است. درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره مالی نیز در سال گذشته بالغ بر 6.8 میلیارد تومان بوده است. ضمن اینکه درآمدحاصل از سرمایه‌گذاری‌های تامین سرمایه بانک ملت در سال 1399 بالغ بر 12.5 میلیون تومان بوده که این سرفصل حاصل از سود تقسیمی شرکت کارگزاری بانک ملت بوده که ۵١ درصد از سهام آن متعلق به شرکت تامین سرمایه بانک ملت است. یادآور می‌شود درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها پس‌از تقسیم سود سالیانه در مجمع کارگزاری بانک ملت، شناسایی خواهد شد. سود خالص شرکت کارگزاری بانک ملت در گزارش ٩ ماهه منتهی به پایان آذرماه 1399، مبلغی در حدود 46 میلیارد تومان بوده است.