انتشار عملکرد بهمن ماه "تملت"
تاريخ: 1399/12/06
انتشار عملکرد بهمن‌ماه "تملت"
عملکرد شرکت تامین سرمایه بانک ملت در دوره بهمن‌ماه سال جاری با شناسایی بیش از 47.4 میلیارد تومان درآمد منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت، عملکرد دوره یک ماهه منتهی به پایان بهمن‌ماه سال جاری «تملت» با شناسایی بیش از 47 میلیارد و 443 میلیون‌ تومان درآمد منتشر شد. مقایسه عملکرد بهمن‌ماه تامین سرمایه بانک ملت با دوره مشابه سال گذشته نشان از رشد 34 درصدی دارد. به طوریکه شرکت در بهمن‌ماه سال 1398، درآمدی بالغ بر 35 میلیارد تومان شناسایی کرده بود.
همچنین بررسی فعالیت «تملت» از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن‌ماه، نشان از کسب درآمد در حدود 523 میلیارد تومانی این شرکت دارد که در مقایسه با دوره 11 ماهه سال گذشته، رشد 28 درصدی را تجربه کرده است. جزئیات عملکرد تامین سرمایه بانک ملت در بهمن‌ماه امسال نشان از آن دارد که بخش عمده‌ای از درآمد این شرکت به درآمد حاصل از ارائه خدمات بازارگردانی و سود اوراق بهادار اختصاص دارد. به طوریکه این خدمات، درآمدی بالغ بر 37 میلیارد تومان برای «تملت» به همراه داشته است. همچنین شرکت در این ماه بیش از 10.4 میلیارد تومان درآمد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود در بازار سرمایه کسب کرده است.