اعضای جدید هیئت‌مدیره تامین سرمایه بانک ملت انتخاب شدند
تاريخ: 1399/11/20
اعضای جدید هیئت‌مدیره تامین سرمایه بانک ملت انتخاب شدند
مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت تامین سرمایه بانک ملت یکشنبه 19بهمن‌ماه1399 با حضور بیش از 80 درصدی از سهامداران برگزار و هیئت‌مدیره جدید این شرکت انتخاب شدند.
به گزارش روابط‌ عمومی تامین سرمایه بانک ملت، مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت تامین سرمایه بانک ملت به منظور انتخاب اعضای هیئت‌مدیحضور بیش از 80 درصد، امروز یکشنبه 19بهمن‌ماه1399 برگزار شد. ریاست این جلسه بر عهده مهدی وهاب‌پور بوده، رضا نازی و مجید احدی نیز به عنوان ناظر مجمع انتخاب شدند. سید روح‌اله حسینی مقدم نیز دبیری جلسه را بر عهده گرفت.
در این جلسه مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت به ارائه گزارشی در خصوص عملکرد شرکت طی دو سال اخیر پرداخت و با رای اکثریت سهامداران، اعضای هیئت‌مدیره جدید شرکت برای دو سال آینده انتخاب شدند. شرکت گروه مالی ملت، شرکت توسعه معین ملت، صرافی ملت، واسپاری ملت و کارگزاری بانک ملت به عنوان پنج عضو اصلی هیئت‌مدیره تعیین شدند. شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان به عنوان عضو اول علی‌البدل و شرکت بیمه ما به عنوان شرکت دوم علی‌البدل تعیین شدند.