تعدیل مثبت تملت
تاريخ: 1399/10/23
تعدیل مثبت تملت
تامین سرمایه بانک ملت گزارش تفسیری مدیریت برای دوره 9 ماهه نخست سال 1399 را با تعدیل مثبت 18 درصدی سود همراه ساخت و به این ترتیب سود خالص بیش از 365 میلیارد تومانی را در از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه محقق کرد.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت، «تملت» در گزارش تفسیری اعلام داشت، مجموع درآمدهای شرکت برای سال مالی جاری حدود ۶٠۵ میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین دستیابی به سود عملیاتی بیش از 582 میلیارد تومانی و سود خالص 527میلیارد تومانی نیز از دیگر موارد مطرح شده از سوی تامین سرمایه بانک ملت در گزارش تفسیری مدیریت بود.
گفتنی است از سود عملیاتی پیش‌بینی شده سال ٩٩، رقمی در حدود  ۴١١ میلیارد تومان در ٩ ماهه تحقق یافته که پوشش 71 درصدی از بودجه را نمایان می‌سازد. در همین راستا «تملت» موفق شد سود خالص 368.5 میلیارد تومانی را در این 9 ماهه نخست سال محقق کند و به این ترتیب 70 درصد از بودجه سالانه شرکت پوشش داده شود. در همین راستا درآمد عملیاتی «تملت» طی دوره 9 ماهه منتهی به آذر ماه سال جاری به بیش از 429 میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال 1398، رشد 29درصدی را تجربه کرده است.
در راستای تعدیل مثبت عنوان شده می‌توان به نقش مهم دارایی‌های نهفته «تملت» اشاره کرد؛ بخش عمده‌ای از این تعدیل مثبت سودآوری مربوط به انتشار گزارش عملکرد کارگزاری بانک ملت است. از آنجا که 51 درصد از سهام این کارگزاری متعلق به تامین سرمایه بانک ملت است، افزایش سود از این سرفصل در رشد سودآوری «تملت» نقش مهمی داشته است. به طوری که کارگزای بانک ملت موفق شده در دوره 9‌ماهه نخست سال جاری بالغ بر 118 میلیارد تومان سود عملیاتی و بیش از 97.4 میلیارد تومان سود خالص محقق سازد که 51 درصد از این رقم به تامین سرمایه بانک ملت تعلق دارد. 
همچنین در گزارش تفسیری مدیریت به دارایی‌های شرکت کارگزاری بانک ملت و میزان سرمایه‌گذاری این کارگزاری در سهام شرکت‌های مختلف نیز اشاره شده است؛ به طوریکه کارگزاری مزبور 40 میلیون سهم (معادل 2 درصد) از سهام شرکت بورس اوراق بهادار تهران، 7 میلیون سهم شرکت فرابورس، 3 میلیون سهم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و 2.2 میلیون سهم شرکت بورس انرژی را در اختیار دارد.
همچنین مذاکراتی نیز خصوص قراردادهای آتی شرکت تامین سرمایه بانک ملت وجود دارد که هنوز نهایی نشده است. در صورت نهایی شدن این موارد، شفاف‌سازی از بستر اطلاع‌رسانی سایت کدال صورت خواهد گرفت.