ثبت افزایش سرمایه 400 میلیارد تومانی "تملت"
تاريخ: 1399/10/14
ثبت افزایش سرمایه 400 میلیارد تومانی "تملت"
افزایش سرمایه 4 هزار میلیارد ریالی شرکت تامین سرمایه بانک ملت به ثبت رسید.
به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت، افزایش سرمایه «تملت» از محل صرف سهام در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید و به این ترتیب شرکت سرمایه خود را از 7هزار میلیارد ریال به 11هزار میلیارد ریال افزایش داد.
در حالی مجمع عمومی فوق‌العاده "تملت" در 27 مهرماه سال جاری با افزایش سرمایه 57 درصدی معادل 4 هزار میلیارد ریالی از محل سلب حق تقدم از سهامداران فعلی و اعطای سهام جایزه به سهامداران اولیه از محل صرف سهام موافقت کرد و مقرر شد تا سهام جدیدی برای این موضوع مورد پذیره‌نویسی قرار گیرد که با اتمام پذیره‌نویسی مزبور و خریداری تمامی سهام عرضه شده جدید، این امر صورت گرفت. در نهایت طی نامه ای از سوی اداره ثبت شرکتها  و به استناد صورت جلسه هیات مدیره «تملت» و همچنین مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه شرکت از مبلغ 7هزار میلیارد ریال به 11هزار میلیارد ریال افزایش یافت.