اتمام پذیره نویسی 500 میلیون برگ سهم "تملت"
تاريخ: 1399/09/22
اتمام پذیره نویسی 500 میلیون برگ سهم "تملت"
تمامی 500 میلیون برگ سهم عرضه شده در نماد "تملتح" خریداری شد.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت، در حالی مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت تامین سرمایه بانک ملت در مهرماه امسال با افزایش سرمایه شرکت از طریق آورده نقدی با سلب حق‌تقدم خرید سهام از سهامداران فعلی و صدور سهام جدید (جایره از محل صرف سهام)، موافقت کرد که بر این اساس مقرر شد تا سرمایه "تملت" از مبلغ 700 میلیارد تومان کنونی به 1100 میلیارد تومان افزایش یابد. در این راستا 500 میلیون برگه سهم جدید در نماد "تملتح" و با قیمت ثابت هر برگه 800 تومان از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد. 
مدت پذیره نویسی عمومی سهام طی اعلامیه منتشره از روز 27 آبان ماه تا پایان روز 26 آذرماه 1399 تعیین شده بود که عرضه سهام در تاریخ 1399/9/22 به اتمام رسید. به عبارت دقیق‌تر امروز شنبه 22 آذرماه و زودتر از اتمام مهلت پذیره‌نویسی، تمامی سهام مزبور خریداری شد. به این ترتیب پس از اتمام مراحل اداری ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها، سهام جدید در پرتفوی سهامداران قرار خواهد گرفت. همچنین سهام جایزه آن دسته از سهامداران "تملت" که در تاریخ برگزاری مجمع فوق‌العاده (27 مهرماه 1399) سهامدار شرکت بوده اند نیز به سبد سهام آنها افزوده خواهد شد. لازم به ذکر است میزان سهام جایزه افرادی که در تاریخ برگزاری مجمع (27 مهرماه 1399)، سهامدار شرکت بوده‌اند به میزان 50 درصد خواهد بود.