کسب بالاترین درجه عملکرد توسط صندوق اوج ملت در میان ده صندوق بزرگ با درآمد ثابت کشور
تاريخ: 1401/11/02
کسب بالاترین درجه عملکرد توسط صندوق اوج ملت در میان ده صندوق بزرگ با درآمد ثابت کشور
بر اساس درجه‌بندی اعلام‌شده توسط مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران متعلق به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (fipiran.ir)، صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت اوج ملت رتبه پنج ستاره را در درجه‌بندی عملکرد سه‌ساله کسب نموده است. بر این اساس این صندوق بالاترین درجه عملکرد را در میان ده صندوق بزرگ بادرآمد ثابت بازار سرمایه به‌لحاظ خالص ارزش دارایی‌ها به خود اختصاص داده است.

درجه‌بندی عملکرد صندوق‌ها یک روش امتیازدهی است که معیارهای متفاوتی نظیر بازده، ریسک و سایر شاخص‌های ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری را درنظر می‌گیرد. این امتیازدهی که تحت عنوان درجه‌بندی عملکرد یک‌ساله، سه‌ساله و پنج‌ساله توسط شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان (bcr.ir) ارائه می‌شود، صرفا صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهامی و مختلط را هر سه‌ماه یکبار مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

 

 

 

بهترین عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت؛ صندوق اوج ملت
بر اساس آخرین اطلاعات منتشرشده (تا تاریخ 2 بهمن‌ماه ۱۴۰۱) در وب‌سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران (fipiran.ir) صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت به عنوان بزرگ‌ترین صندوق تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه بانک ملت، بالاترین میانگین درجه عمکلرد یک‌ساله، سه‌ساله و پنج‌ساله را میان ده صندوق بزرگ سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کشور داشته است. این صندوق در عملکرد یک‌ساله امتیاز چهار ستاره، در عملکرد سه‌ساله بالاترین امتیاز که همان پنج ستاره است و در عملکرد پنج‌ساله نیز امتیاز چهار ستاره را کسب نموده است که نهایتا میانگین ۴٫۳۳ را برای آن رقم زده است.