امکان سرمایه‌گذاری مجدد در صندوق "اوج ملت"
تاريخ: 1400/12/09
امکان سرمایه‌گذاری مجدد در صندوق "اوج ملت"
تامین سرمایه بانک ملت امکان سرمایه‌گذاری مجدد از محل سود صندوق سرمایه‌گذاری "اوج ملت" را فراهم کرد.

سرمایه‌گذاری مجدد یا reinvest امکانی است که شرکت تامین سرمایه بانک ملت برای سرمایه‌گذاران صندوق‌ سرمایه‌گذاری اوج ملت در نظر گرفته است. سرمایه‌گذاران صندوق‌ سرمایه‌گذاری اوج ملت در صورتی که به هر دلیلی به سود واریزی خود احتیاج ندارند، می‌توانند از طریق انتخاب و فعال نمودن گزینه سرمایه‌گذاری مجدد در قسمت حساب کاربری خود در سامانه فراسود ملت، اقدام به سرمایه‌گذاری مجدد کنند. در این صورت،‌ سود هر سرمایه‌گذار به جای واریز به حساب او در موعد پرداخت سود، مجددا تبدیل به واحدهای سرمایه‌گذاری می‌شود.

ورود به فراسود ملت