تامین مالی موفق "شرکت خودروسازی زامیاد"
تاريخ: 1402/01/07

تامین مالی موفق "شرکت خودروسازی زامیاد"

انتشار 10,000 میلیارد ریال اوراق صکوک مرابحه برای تامین مالی شرکت خودروسازی زامیاد امروز دوشنبه 7 فروردین‌ماه با مشارکت تامین سرمایه بانک ملت صورت گرفت و با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت، تامین مالی شرکت خودروسازی زامیاد در حالی از بستر بازار سرمایه و با انتشار اوراق صکوک مرابحه انجام شد که تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان این اوراق بر عهده شرکت تامین سرمایه بانک ملت است. اوراق مزبور با نام و از عمر 4 سال برخوردار است و به منظور تامین بخشی از سرمایه در گردش و نقدینگی به منظور تامین مواد اولیه محصولات تولیدی مورد نیاز شرکت منتشر شد.

همچنین نرخ اوراق 18 درصد و مقاطع پرداخت سود دوره‌ای، هر 3ماه یکبار خواهد بود.
ضامن این اوراق، بانک ملت است. همچنین شرکت کارگزاری بانک ملت عاملیت فروش و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عاملیت پرداخت این اوراق را بر عهده دارند.