تامین مالی موفق "شرکت فولاد مبارکه اصفهان"
تاريخ: 1401/12/24

تامین مالی موفق "شرکت فولاد مبارکه اصفهان"

انتشار 8,000 میلیارد ریال اوراق اجاره برای تامین مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان امروز چهارشنبه 24 اسفندماه با مشارکت تامین سرمایه بانک ملت صورت گرفت و با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت، تامین مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در حالی از بستر بازار سرمایه و با انتشار اوراق اجاره انجام شد که تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان این اوراق بر عهده شرکت تامین سرمایه بانک ملت است. اوراق مزبور با نام و از عمر 4 سال برخوردار است و به منظور تامین سرمایه در گردش خرید تجهیزات مورد نیاز شرکت منتشر شد. همچنین نرخ اوراق 21 درصد و مقاطع پرداخت سود دوره‌ای، هر 3ماه یکبار خواهد بود.
این اوراق، فاقد ضامن بوده و با تکیه بر رتبه اعتباری بلند مدت AA- و کوتاه مدت A1+ ‌می‌باشد. همچنین شرکت کارگزاری باهنر عاملیت فروش و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عاملیت پرداخت این اوراق را بر عهده دارند.