تامین مالی موفق "فولاد سپید فراب کویر"
تاريخ: 1401/06/23

تامین مالی موفق "فولاد سپید فراب کویر"

انتشار 15 هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه برای تامین مالی شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر امروز چهارشنبه 23 شهریورماه با مشارکت تامین سرمایه بانک ملت صورت گرفت و تمامی اوراق در همان روز اول به فروش رفت.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت، تامین مالی شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر در حالی از بستر بازار سرمایه و با انتشار اوراق مرابحه انجام شد که تعهد پذیره نویسی و بازارگردان این اوراق بر عهده شرکت تامین سرمایه بانک ملت است. اوراق مزبور با نام و از عمر 5 سال برخوردار است و به منظور تامین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه منتشر شد. همچنین نرخ اوراق 18 درصد و مقاطع پرداخت سود دوره‌ای، هر 6ماه یکبار خواهد بود.
ضامن این اوراق، بانک ملت است. همچنین شرکت کارگزاری بانک ملت عاملیت فروش و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عاملیت پرداخت این اوراق را بر عهده دارند.

 

فولاد