ثبت رکوردی جدید در کارنامه تامین مالی
تاريخ: 1401/04/13

ثبت رکوردی جدید در کارنامه تامین مالی

پذیره‌نویسی اوراق مرابحه کرمان موتور در حالی رکوردی جدید در کارنامه تامین مالی کشور ثبت کرد که تامین سرمایه بانک ملت به عنوان مشاور عرضه، متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان در این عرضه مشارکت داشت.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت، تامین مالی شرکت کرمان موتور با انتشار 20 هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه از بستر فرابورس ایران، رکوردی جدید در تامین مالی را به ثبت رساند. این شرکت در حالی فرآیند کسب موافقت اصولی تا زمان انتشار اوراق را در مدتی بسیار کوتاه طی کرد که در روز عرضه نیز در همان دقایق ابتدایی، تمامی اوراق به فروش رفت. عرضه موفق کرمان موتور که با ضمانت بانک ملت، تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی تامین سرمایه بانک ملت رخ داد، از نرخ سود 18 درصدی برخوردار است که این سود هر 6ماه یکبار به حساب دارندگان اوراق واریز خواهد شد.

 

کرمان موتور