تامین مالی "ارزش آفرینان فدک" از کانال بازار سرمایه
تاريخ: 1401/04/13

تامین مالی "ارزش آفرینان فدک" از کانال بازار سرمایه

تامین سرمایه بانک ملت به عنوان متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان، انتشار 4هزار میلیارد ریال اوراق اجاره برای تامین مالی شرکت ارزش آفرینان فدک را در دست دارد.
به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت، سازمان بورس و اوراق بهادار در حالی موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت ارزش آفرینان فدک را به ارزش 4 هزار میلیارد ریال صادر نمود که دارایی مبنای انتشار این اوراق، سهام شرکت ریل‌پرداز نوآفرین (حآفرین) می‌باشد. این اوراق با نام، 5 ساله و با نرخ اجاره‌بهای 18 درصد بوده که این اجاره‌بها هر 6 ماه یک‌بار توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می‌گردد. 
ضامن این اوراق، بانک ملت است. شرکت تامین سرمایه بانک ملت نیز مسئولیت بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی این اوراق را بر عهده دارد. همچنین اوراق مزبور از بستر فرابورس ایران منتشر خواهد شد.