شمارش معکوس برای آغاز تامین مالی "کرمان موتور"
تاريخ: 1401/04/13
شمارش معکوس برای آغاز تامین مالی "کرمان موتور"
تامین 20 هزار میلیارد تومان نقدینگی مورد نیاز شرکت کرمان موتور امروز دوشنبه 13 تیرماه با مشارکت تامین سرمایه بانک ملت صورت خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت، شرکت کرمان موتور قصد دارد به منظور تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز خود جهت خرید مواد اولیه مصرفی که همان قطعات است، از طریق پتانسیل بازار سرمایه اقدام کند که در این راستا امروز دوشنبه شاهد انتشار 2 هزار میلیارد تومان صکوک مرابحه برای تامین مالی شرکت مزبور از بستر فرابورس ایران خواهیم بود. اوراق مزبور با نام و با نرخ اسمی یک میلیون ریال بوده و از عمر سه سال برخوردار است. همچنین نرخ اوراق 18 درصد و مقاطع پرداخت سود دوره‌ای، هر 6ماه یکبار خواهد بود.
ضامن این اوراق، بانک ملت است و شرکت تامین سرمایه بانک ملت نیز مسئولیت پذیره‌نویسی و بازارگردانی این اوراق را عهده‌دار می‌باشد. همچنین شرکت کارآمد عاملیت فروش و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عاملیت پرداخت این اوراق را بر عهده دارند.
یادآور می‌شود پذیره‌نویسی اوراق «کرمان موتور» از امروز دوشنبه 13 تیرماه در نماد «کرمان 04» آغاز شده و به مدت سه روز کاری یعنی تا پایان روز کاری چهارشنبه 15 تیرماه ادامه خواهد داشت.

 

تملت را در اینستاگرام دنبال کنید

کرمان موتور