موافقت اصولی انتشار اوراق "پتروپاک مشرق زمین" صادر شد
تاريخ: 1401/03/30
موافقت اصولی انتشار اوراق "پتروپاک مشرق زمین" صادر شد
موافقت اصولی برای انتشار 8 هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه شرکت پتروپاک مشرق زمین (سهامی خاص) در حالی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، صادر شد که پذیره‌نویسی و بازارگردانی این اوراق بر عهده شرکت تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت پتروپاک مشرق زمین را به ارزش 800 میلیارد تومان جهت خرید مواد اولیه مصرفی(استایرن منومر) صادر نمود. این اوراق 4 ساله، با نرخ پرداختی 18 درصد و مواعد پرداخت سه ماه یکبار، در صورت اخذ مجوز انتشار از طریق شرکت فرابورس ایران عرضه خواهد شد.
خاطرنشان می‌شود بانک ملت، ضامن این اوراق بوده و پذیره نویسی و بازارگردانی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد. همچنین شرکت کارگزاری بانک ملت عامل فروش و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عامل پرداخت این اوراق خواهند بود.

 

 

تملت را در اینستاگرام دنبال کنید