انعقاد تفاهم‌نامه "تامین سرمایه بانک ملت" با "پتروشیمی هرمز خلیج فارس"
تاريخ: 1400/08/26

انعقاد تفاهم‌نامه "تامین سرمایه بانک ملت" با "پتروشیمی هرمز خلیج فارس"

شرکت تامین سرمایه بانک ملت در حاشیه نمایشگاه "توانمندسازی و حمایت از شرکت‌های منطقه عسلویه در تامین نیازهای عمومی‌ ‌و تخصصی شرکت‌های پتروشیمی عسلویه" تفاهم‌نامه همکاری با شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس منعقد کرد.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت، نمایشگاه "توانمندسازی و حمایت از شرکت‌های منطقه عسلویه در تامین نیازهای عمومی‌ ‌و تخصصی شرکت‌های پتروشیمی عسلویه" در حالی از تاریخ ۲۴ الی ۲۶ آبان ماه در شهر عسلویه برگزار شد که تامین سرمایه بانک ملت ضمن حضور در این نمایشگاه ، موفق به انعقاد تفاهم‌نامه با شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس شد. 
در این راستا سید روح اله حسینی مقدم ، مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت با اشاره به تفاهم‌نامه مزبور گفت: تفاهم‌نامه همکاری در راستای ارائه خدمات مشاوره طراحی شیوه تامین مالی از طریق بازار سرمایه و شبکه بانکی با شرکت "پتروشیمی هرمز خلیج فارس " منعقد شد. 
وی در ادامه افزود: مدت تفاهم‌نامه مزبور دو سال بوده ، اما امکان تمدید آن نیز وجود دارد. 
یادآور می‌شود شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس در مرحله افزایش سرمایه از مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان به یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران است‌.  همچنین میزان سرمایه های مورد نیاز برای بهره‌برداری از پروژه های توسعه ای شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورده شده است که از محل تسهیلات بانکی و روش‌های تامین مالی از طریق بازار سرمایه با مجموعه بانک ملت به انجام خواهد رسید.
این تفاهم نامه توسط روح‌اله حسینی مقدم مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت و امیر مسعود جمشیدی،  مدیرعامل پتروشیمی هرمز خلیج فارس، امضا شد.

 


تفاهم نامه پتروشیمی هرمز تامین سرمایه بانک ملت