مراسم رونمایی از تمبر یادبود دهمین سالروز تاسیس تامین سرمایه بانک ملت
تاريخ: 1399/11/11
مراسم رونمایی از تمبر یادبود دهمین سالروز تاسیس تامین سرمایه بانک ملت
گزارش تصویری رونمایی از تمبر یادبود دهمین سالروز تاسیس تامین سرمایه بانک ملت