تامین مالی موفق
تاريخ: 1399/04/23

تامین مالی موفق "فارس" از بازار سرمایه

تامین مالی یک هزار میلیارد تومانی صنایع پتروشیمی خلیج فارس با موفقیت همراه شد.
در حالی انتشار یک هزار میلیارد تومان اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام پتروشیمی پارس به منظور تامین مالی صنایع پتروشیمی خلیج فارس، روز گذشته از بستر بازار سرمایه آغاز شد که با استقبال سرمایه گذاران در همین روز تمامی اوراق خریداری شد.
انتشار اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام پتروشیمی پارس در نماد "هپارس 404" دیروز یکشنبه 22 تیرماه در بورس اوراق بهادار تهران و با همکاری تامین سرمایه بانک ملت صورت گرفت و کل اوراق مزبور به حجم 55میلیون سهم و به ارزش یک هزار میلیارد تومان خریداری شد، این اوراق یکساله و با نرخ بازده 20 درصدی است. 
یادآور می شود تامین سرمایه بانک ملت از ابتدای سال جاری، تامین مالی 2 هزار میلیارد تومانی با انتشار اوراق سلف برای فولاد مبارکه انجام داده که با احتساب تامین مالی امروز، این رقم به 3هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب کارنامه موفقی در زمینه تامین مالی بخش خصوصی از خود بر جای گذاشته است.