انتشار موفقیت‌آمیز اوراق مرابحه "بهمن دیزل"
تاريخ: 1401/07/06

انتشار موفقیت‌آمیز اوراق مرابحه "بهمن دیزل"

انتشار 10,000 میلیارد ریال اوراق مرابحه شرکت بهمن دیزل، امروز چهارشنبه 6 مهرماه با تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی تامین سرمایه بانک ملت با موفقیت انجام شد.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت، تامین مالی شرکت بهمن دیزل با انتشار 10 هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه در فرابورس ایران انجام شد. اوراق مزبور با نام و از عمر 4 سال برخوردار است و به منظور تامین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه منتشر شد. همچنین نرخ اوراق 18 درصد و مقاطع پرداخت سود دوره‌ای، هر 3ماه یکبار خواهد بود.
ضامن این اوراق، بانک ملت است. همچنین شرکت کارگزاری بانک ملت عاملیت فروش و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عاملیت پرداخت این اوراق را بر عهده دارند.

 

 

بهمن دیزل, تملت