مدیران تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
Afshar Serkanian,افشار سرکانیان

افشار سرکانیان

مدیـرعامل و عضو هیات‌مدیره
کارشناسی‌ ارشد مدیریت مالی 

Kamran Chamankhah, کامران چمن‌ خواه

کامران چمن‌خواه

معاون مالی و اداری
کارشناسی مدیریت

Sareh Mohebali, ساره محبعلی

ساره محبعلی

معاون توسعه کسب‌وکار
کارشناسی ارشد مدیریت مالی

Majid Norozi, مجید نوروزی

مجید نوروزی

معاون خدمات مالی
کارشناسی ارشد حسابداری

Mohammadreza Aeini, محمدرضا آیینی

محمدرضا آیینی

مدیر فناوری اطلاعات و سامانه‌ها
کارشناسی‌ ارشد فناوری اطلاعات

Fazel Bghban, فاضل باغبان

فاضل باغبان

مدیر عملیات صندوق‌ها و سبدها
کارشناسی‌ ارشد مدیریت مالی

Abbas Bakhtiyari, عباس بختیاری

عباس بختیاری

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
کارشناسی‌ ارشد MBA

Mahdi Dehghani, مهدی دهقانی

مهدی دهقانی

مدیر ریسک، مهندسی مالی و تطبیق
کارشناسی‌ ارشد مالی

Mojgan Radmehr, مژگان راد مهر

مژگان رادمهر

مدیر بین‌الملل
کارشناسی مدیریت بازرگانی

Manije Shivaei, منیژه شیوایی

منیژه شیوایی

مدیر ارتباط با مشتریان
کارشناسی‌ ارشد MBA

Ali Asghar Salehi, علی اصغر صالحی

علی اصغر صالحی

مدیر امور حقوقی
دکتری حقوق خصوصی

Mohammad Sandoghsaz, محمد صندوق ساز زردینی

محمد صندوق‌ساز

مدیر خدمات مالی  
کارشناسی‌ ارشد مدیریت مالی

Fariborz Feraghat, فریبرز فراغت

فریبرز فراغت

مدیر حسابرسی داخلی
دکتری مهندسی مالی

Behro Kafi, بهرو کافی

بهرو کافی

مدیر تامین مالی
کارشناسی‌ ارشد حسابداری

ابوالفضل لطفی آرباتان, Abolfazl Lotfi

ابوالفضل لطفی

مدیر سرمایه‌گذاری و تحلیل
کارشناسی‌ ارشد مدیریت مالی