حاکمیت شرکتی تامین سرمایه بانک ملت (تملت)

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از رویه‌ها می‌باشد که برای کسب اطمینان نسبت به استفاده صحیح و موثر از دارایی‌های مالی و سازمانی و عدم بکارگیری آن‌ها در جهت اهدافی مغایر با اهداف ذینفعان پیاده می‌شود. ساختار قدرتمند حاکمیت شرکتی منجر به نظارت بهتر مدیریت، شفافیت اطلاعات، و افزایش سرعت شناسایی انواع ریسک‌ها برای مطلع ساختن هیات‌مدیره و انجام اقدامات لازم خواهد گردید. 

شرکت تامین سرمایه بانک ملت، با آگاهی از مفاهیم حاکمیت شرکتی، اقدام به تعریف و پیاده‌سازی این ساختار نموده است، بخشی از این ساختار به صورت واحدهای اجرایی دیده شده و بخشی با ایجاد کمیته‌های تخصصی با عنوان کمیته ریسک، کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و جبران خدمات تعریف شده است. دبیرخانه هیات‌مدیره

دبیرخانه هیات‌مدیره در تامین سرمایه بانک ملت به عنوان مرکز کانونی ارتباط هیات‌مدیره و مدیران ارشد و همچنین سهامداران شرکت تلقی می‌شود. هدف از ایجاد و استقرار این دبیرخانه در راستای قصد هیات‌مدیره مبنی بر تقویت نظام راهبری شرکتی بوده است. بر اساس دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران هیات‌مدیره باید دارای یک دبیرخانه مستقل باشد که ریاست این دبیرخانه با دبیر هیات‌مدیره می‌باشد. تشکیلات و رویه‌های اجرایی دبیرخانه هیات‌مدیره تامین سرمایه بانک ملت در قالب منشوری مدون تهیه شده و به تصویب هیات‌مدیره محترم رسیده است. وظیفه و مسئولیت این دبیرخانه، تنظیم صورت مذاکرات و مصوبات هیات‌مدیره، پیگیری مصوبات و تهیه گزارش از نحوه اجرای مصوبات هیات‌‌مدیره ‌می‌باشد. 

کمیته حسابرسی داخلی

هدف از تشکیل کمیته حسابرسی، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات‌مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از 1) اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی، 2) سلامت گزارشگری مالی، 3) اثربخشی حسابرس داخلی، 4) استقلال و اثربخشی حسابرسی مستقل و 5) رعایت قوانین، و الزامات می‌باشد. 

این کمیته مسئول نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل، پیشنهاد حسابرسان مستقل به هیات‌مدیره یا سهامداران به منظور انتصاب، تعیین حق‌الزحمه و پیشنهاد عزل حسابرسان مستقل، تعیین و بازنگری حوزه‌ها و دفعات حسابرسی، دریافت گزارش حسابرسی و نیز کسب اطمینان از انجام اقدامات اصلاحی به موقع و صحیح توسط مدیریت برای کنترل ضعف‌‌ها، عدم تطابق با سیاست‌ها و قوانین و سایر مشکلات شناسایی شده از سوی حسابداران است. 

کمیته ریسک

ساختار حاکمیتی مدیریت ریسک در تامین سرمایه بانک ملت، شامل "کمیته ریسک" و واحد اجرایی "مدیریت ریسک" می‌باشد. کمیته ریسک که از اعضای منتخب هیات‌مدیره و مدیر اجرایی واحد ریسک تشکیل می شود، وضعیت ریسک‌های کسب‌وکار تامین سرمایه را به هیات‌مدیره گزارش می‌دهد. این کمیته مسئول سیاست‌گذاری در ایجاد سازوکارهای شناسایی ریسک‌های کسب‌وکار، اندازه گیری ریسک و حوادث بالقوه، ایجاد تمهیدات لازم برای کاهش سطح ریسک‌ها، ارائه استراتژی پاسخ به ریسک و توصیه به مدیرعامل و هیات‌مدیره در خصوص حدود و اشتهای ریسک‌های قابل کنترل است. 

کمیته انتصابات / جبران خدمات

کمیته انتصابات و جبران خدمات شرکت تامین سرمایه بانک ملت با هدف ارتقا سطح کیفی کارکنان و تدوین سیاست‌های آموزش ضمن خدمت و جبران خدمات تشکیل شده است. اتخاذ تصمیم در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش داوطلبین جذب در شرکت، سنجش مهارت و دانش تخصصی، بررسی سوابق کاری و آموزش‌های مورد لوزم در بدو استخدام و خدمات رفاهی و انگیزشی از وظایف این کمیته است.