دریافت تسهیلات بدون ضامن با گواهی سرمایه‌گذاری
تاريخ: 1401/07/24
دریافت تسهیلات بدون ضامن با توثیق واحد‌های سرمایه‌گذاری (بزودی)!
امکان دریافت تسهیلات بدون ضامن و به‌صورت غیر‌حضوری با توثیق واحد‌های سرمایه‌گذاری در سامانه فرابانک ملت بزودی فراهم خواهد شد.

فرابانک، اوج ملت 

 

♦️ شرایط متقاضیان:

  • دارای حساب فعال نزد بانک ملت و دسترسی به بانکداری اینترنتی
  • فاقد مطالبات (مستقیم / غیر‌مستقیم) و چک برگشتی نزد سیستم بانکی؛

♦️ ضمانت دریافت تسهیلات:
      بدون نیاز به ضامن و صرفا از طریق توثیق واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های اوج ملت / اندوخته ملت؛

♦️ رتبه اعتباری مجاز به دریافت تسهیلات:
      تمام رتبه‌های اعتباری؛

♦️ نرخ سود تسهیلات:
      نرخ مصوب بانک مرکزی (درحال حاضر 18درصد سالانه)؛

♦️ بازپرداخت تسهیلات:
      حداکثر مدت بازپرداخت 48 ماه در اقساط ماهیانه؛

♦️ مبلغ تسهیلات قابل دریافت:
      حداقل 500 میلیون ریال و حداکثر 2 میلیارد ریال؛

♦️ مبلغ اوراق مورد نیاز جهت توثیق:
      110% خالص تسهیلات بعلاوه کل سود / کارمزد متعلقه. برای مثال:

 بازپرداخت

 500 میلیون ریال  1 میلیارد ریال  1.5 میلیارد ریال  2 میلیارد ریال
 12 ماه  606,000,000  1,211,000,000  1,817,000,000  2,422,000,000
 24 ماه  659,000,000  1,318,000,000  1,977,000,000  2,636,000,000
 36 ماه  716,000,000  1,432,000,000  2,148,000,000  2,864,000,000
 48 ماه  776,000,000  1,551,000,000  2,327,000,000  3,102,000,000

 

♦️ مدارک مورد نیاز:

♦️ نحوه ثبت درخواست:

  1. اخذ رمز بانکداری اینترنتی از شعب بانک ملت.
  2. ورود به سامانه بانکداری اینترنتی بانک ملت، بخش تسهیلات فرابانک به آدرس ebanking.bankmellat.ir
  3. آغاز به ثبت درخواست جدید.
  4. ثبت درخواست جدید با استفاده از راهنمای کلی و مرحله‌ای سامانه فرابانک ملت. [ دریافت راهنما ]