أرشيف الأخبار
  • تمام موارد اختیاری می باشند.
  • با انتخاب هریک از گروهها، اخبار مربوط به آن گروه را مشاهده خواهید کرد. برای بازگشت به حالت اولیه کلید "نمایش همگی" را فشار دهید
عنوان
نام گروه
  • یک گروه را انتخاب کنید...
  • التمویل
  • إدارة الأصول
  • الخدمات المالیة
  • الاستثمار البدیل
تاریخ مخابره از
تاریخ مخابره تا
عنوان
گروه
تاریخ انتشار
تاریخ مخابره
إدارة الأصول-رفع سقف صندوق "أوج ملت" إلى 10 آلاف ملیار تومان
1443/03/24
بعد إصدار ترخیص زیادة سقف الوحدات الاستثماریة من قبل مؤسسة البورصة والأوراق المالیة، تم رفع سقف صندوق الاستثمار أوج ملت من 8 آلاف ملیار تومان إلى 10 آلاف ملیار تومان.